CV

Yrkesliv

 • Frilansjournalist – text, foto, radio – sedan 2007 samt en tidigare period, se nedan. Under åren 2008–2011 till stor del i Dakar, Senegal. Sociala frågor med särskilt fokus på hiv/aids och sexuell hälsa, mänskliga rättigheter och internationellt utvecklingsarbete; samt även ämnen som barns utveckling, pedagogik, psykologi, genus och arbetsrätt/fackliga frågor hör till mina specialiteter. Journalistiska uppdragsgivare från 2007 har varit: Sveriges Radio, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Omvärlden, Insikt, Socialpolitik, Henry och Dagens Nyheter. Jag är baserad i Stockholm.
 • Textgranskning och dokumentation. Pågående samt före 2001. Både enskilda textuppdrag samt tidigare i Contextsamarbeten, se ovan samt fliken Andra arbeten. Jag åtar mig olika typer av text- och dokumentationsuppdrag, såsom informationstext eller konferensdokumentationer. Tidigare (före 2001) t ex textgranskningsuppdrag för Rädda Barnen/Stockholms stads integrationsförvaltning m fl.
 • Redaktör och kommunikatör vid Svenska Afghanistankommittén. Från januari 2015 till mitten av september 2016 var jag anställd vid SAK, först som redaktör för verksamhetsberättelsen för 2014, därefter som redaktör för medlemstidningen A-nytt samt som ansvarig för konferenser, föredrag, seminarier etc. Jag har i jobbet behövt resa till Afghanistan vid ett par tillfällen och har genom mina olika uppdrag fördjupat mina kunskaper både om landet och om en biståndsorganisations utvecklingsarbete i konfliktdrabbat område.
 • Konsultoch journalistkooperativet Context, 2008-2015. Utvärderingar, rapporter, information. Context är ett konsultkooperativ bestående av sex personer som utför uppdrag åt myndigheter, organisa­tioner och företag inom främst fältet internationell utveckling, men det finns kompetens även för andra områden. Uppdragen som utförs vid Context är exempelvis utvärderingar, rapporter, informationsmaterial, artiklar med mera.
 • Redaktör för tidskriften Hivaktuellt: 2001–2006 vid Statens folkhälsoinstitut, 2006–07 vid Socialstyrelsen. Arbetet utfördes under hög grad av självständighet och med klar karaktär av projektledarskap då jag hade hela ansvaret för planering, innehåll och produktion. Det innebar också ett informellt arbetsledaransvar för en rad frilansmedarbetare, deltidsanställd reporter, fotografer, layoutare m fl, samt budgetansvar. I arbetet ingick även mycket eget skrivande och fotograferande. Jag nominerades till Årets Redaktör av Frilans Riks 2002.
 • Fotograf. Jag började fotografera för publicering under perioden som Hivaktuellts redaktör: porträtt och reportagebilder. Som frilans har jag därefter i högre utsträckning än tidigare också varit verksam som fotograf. Många arbetsprover finns, reportagebilder med porträtt och miljö. Särskilt som frilansjournalist i Senegal önskade uppdragsgivare ofta både text och bild. Bland de uppdragsgivare som publicerat mina foton finns Sydsvenskan och Svenska Dagbladet. Se ett urval av mina bilder i litet format här på sidan, under fliken Bilder, undermenyerna.
 • Nyhetsreporter Dagens Nyheter, fyra månader år 2000.
 • Frilansjournalist period 1995–2001, inriktning genusfrågor, kultur, arbetsliv. Uppdragsgivare bl a: DN, Arbetaren, Arena, Jämsides.
 • Ämneslärare i svenska och SO-ämnen, 1990–1998. Delvis parallellt med frilansjournalistik.
 • Assistent vid DNs ledarredaktion, somrarna 1985 och 1986.
 • Sekreterare på Trygg-Hansa, 1985.
 • Sjukvårdsbiträde, olika perioder och vid olika sjukhus, vid sidan av studier åren 1976-1984. Exv Norrköpings lasarett, Sandbyhov (Norrköping), Ribbingska sjukhemmet (Lund), Stureby sjukhem (Svedmyra).

 

Språkliga meriter

 • Svenska: Högsta nivå. God stilist och van textsnickrare.
 • Engelska: Mycket hög nivå och säker i såväl skrift som tal.
 • Franska: Behärskar franska väl i tal och skrift. Arbetsspråk i Senegal.
 • Spanska: Behärskar enkel vardagsspanska.

Utbildningar

 • Kurs i radiojournalistik, JMK hösten 2013.
 • Poppius researchkurs, hösten 2005.
 • Poppius InDesignkurs (tidningslayout), hösten 2005.
 • Kulturvetarlinjen, inriktning litteratur och journalistik, januari 1999, varav långpraktik hösten 1998 på Dagens Nyheters kulturredaktion.
 • Poppius grundkurs i journalistik, hösten 1995.
 • Ämneslärare i svenska och historia, juni 1990.

 

Samt

 • Kurs i Episerver 2009.
 • Studier vid Franska institutet: intensivkurs samt kurs på nivå B2, 2008.
 • Studier i franska vid Sthlms universitet, 2008–2009.
 • Kurs i digitalt fotografi 2006.
 • Enstaka kurs 20 p engelska, Sthlms universitet. 1985.
 • Enstaka kurs 20 p musik, Sthlms universitet. 1983.
 • Gymnasieexamen 1979, De Geergymnasiet i Norrköping, samhällsvetenskaplig linje.