Talibéer

Talibéer är pojkar som går i en särskild Koranskola, en daara. Det är en gammal tradition men har på senare år exploderat och urartat till något liknande barnslaveri. Pojkarna, ofta så små som fem år gamla, bor hos sin Koranlärare – som kallas ”marabout” – och tigger in såväl sitt som maraboutens uppehälle genom att dra runt på gatorna med röda burkar.

De kommer till Dakar – och andra senegalesiska städer – från andra delar av landet, samt från grannländer som Guinea, Guinea-Bissau, Mali och Mauretanien. De kan inte språket, de vet inte var de är, de går ofta hungriga och trasiga. De sover på enkla mattor eller direkt på marken i ytterst enkla hus. Det är inte ovanligt med misshandel och andra övergrepp från de, ofta outbildade, marabouter – själva förmodligen talibépojkar som barn – som tar sig an en talibéer i en daara (oftast inrymd i maraboutens eget hem). Pojkarna är långt hemifrån utan någonstans att vända sig för skydd.

Antalet talibéer i Dakar beräknas nu ligga runt 8-10 000. Dakar och Senegal är centra för talibésystemet som dock finns i viss mån även i en del av grannländerna.

Frivilligorganisationer i regionen har länge försökt få myndigheterna att stoppa denna nu starkt urartade tradition där tusentals barn far illa, men har haft svårt att få gehör. Traditionen är starkt rotad och myndigheterna sägs vara rädda för de religiösa ledarna för de olika muslimska brödraskap som av hävd har stort inflytande i Senegal.

I våras presenterade Human Rights Watch en rapport om fenomenet, vilket väckte stor uppmärksamhet och bland annat ledde till att Senegals regering beslöt att nu åtminstone applicera den lag mot barntiggeri man tog år 2005.

Unicef har klassificerat fenomenet som en form av trafficking.