Andra arbeten

Icke-journalistiska uppdrag 2008–2015:

 • Lärare i svenska som andraspråk, ABF Komvux Sveavägen. Vårterminen 2017.
 • Texter till lärarmaterialet Röda Tråden. Lafa 2017.
 • ”Att åldras med hiv”. Dokumentation för en konferens anordnad av Lafa – Stockholms läns landstings enhet för sexualitet och hälsa – och Posithiva Gruppen. December 2016.
 • Kommunikatör vid Svenska Afghanistankommittén 2015-2016.
 • Redaktör för Svenska Afghanistankommitténs verksamhetsberättelse 2014. Producerad januari-april 2015, som anställd.
 • Utvärdering av den kommunala samverkansmodellen Kompotten, för Länsstyrelsen Östergötland. Contextuppdrag. Juni-oktober 2014.
 • Vägledning vid hälsosamtal för asylsökande, ”Möten om hälsa”, för Folkhälsomyndigheten. Juni 2014.
 • Metodfolder om samverkansmodeller i kommunal ANDT-prevention. Jul-sept 2013. Enskilt uppdrag. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Stockholms län.
 • Evenemangsbevakning och produktion av veckobrev om internationella utvecklingsfrågor, för Sida. Contextuppdrag. Från 2010 och pågående.
 • Seminariedokumentation om CSR och barns rättigheter. Uppdragsgivare: Rädda Barnen. Februari 2013.
 • Utvärdering av Globalportalen, en portal för Forum Syds samarbetsorganisationer. Målgrupper lärare, skolbibliotekarier, gymnasister, folkhögskole- och universitetsstuderande. Uppdragsgivare: Forum Syd. Jan–feb 2013.
 • Utvärdering av MR-dagarna. Uppdragsgivare: MR-dagarna/Ordfront. November 2012–januari 2013.
 • Utvärdering av ”Det handlar om kärlek” – skolprojekt om hedersrelaterat förtryck och våld med Rädda Barnen som utförare. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen Östergötland. November 2011 – januari 2013.
 • Omvärldsbevakning av hiv- och STI-frågor och produktion av nyhetsbrevet HPO (Hiv, prevention och omvärlden). För Smittskyddsinstitutet. Februari-juni 2012.
 • Skriva/redigera ansökan till Postkodlotteriet för Rädda Barnen. Maj 2012.
 • Textredigering och översättning av rapport till Postkodlotteriet för Rädda Barnen. April-maj 2012.
 • Konferensdokumentation – temadag om ytliga samlagssmärtor för personal vid Ungdomsmottagningar. För Lafa/Sesam. Mars 2012.
 • Resultatstudie, för Olof Palmes internationella center. Contextuppdrag. December 2011-februari 2012.
 • Konferensdokumentation ”Att möta sexualitet vid institution”, för Statens Institutionsstyrelse. November 2011.
 • Konferensdokumentation för Sida – Myndighetsforum i Härnösand. Oktober 2011.
 • Utvärdering för Plan Sverige. Contextuppdrag. September-oktober 2011.
 • Omvärldsanalys för Rädda Barnen. Contextuppdrag. Juli-augusti 2011.
 • Konferensdokumentation – fotografi, för FAS/Gullers grupp. Juni 2011.
 • Konferensdokumentation – temadag om våldtäkt för personal vid Ungdomsmottagningar. För Lafa/Sesam. Maj 2011.
 • Sidaansökan för Rädda Barnen – skriva och strukturera. Contextuppdrag. Maj 2011.
 • Artiklar för kommande webbplats om internationellt utvecklingssamarbete (bistånd). Uppdragsgivare: Svenska kyrkan, Rädda Barnen, Röda Korset och Diakonia. Contextuppdrag. Utfört sommaren 2010.
 • Redigering av Plan Sveriges Årsbok 2009. Contextuppdrag. Utfört sommaren 2010.
 • Textredigering Plan Sveriges landrapporter. Contextuppdrag. Jan 2010.
 • Ett antal webbtexter om Sidas samarbetsländer, för Sidas nya webb med lansering i juli 2009. Contextuppdrag. Utfört maj-juni 2009.
 • Konferensrapport om hiv och kriminalitet, ”HIV and criminal law”. Uppdragsgivare: Hiv-Sverige. Enskilt uppdrag. Juni-aug 2009.
 • ”Forum Syd höjer ribban” – utvärdering av kompetens- och metodutvecklingsenhetens resultat 2006-2009. Contextuppdrag. April 2009 .
 • “SWHAP – Swedish workplace HIV and AIDS programs”: framställande av informationsbroschyr för NIR, Näringslivets internationella råd. Contextuppdrag. December 2008.
 • Konferensrapport om hiv och barn/unga i Sverige. Uppdragsgivare: Socialstyrelsen. Enskilt uppdrag. Juni-aug 2008.
 • Konferensdokumentation om ev ny sexualvanestudie. Uppdragsgivare: Statens folkhälsoinstitut. Enskilt uppdrag. Juni 2008.